Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 2Linje 1Linje 4

Barnehagen er en privat barnehage med plass til 34 barn i alderen 1 til 6 år.

Den eies og drives av Drivdalen yngre helselag og ble startet i 1973 som den første barnehagen i Oppdal.

 

Barnehagen ligger 8 km sør for Oppdal sentrum og er samlokalisert med Drivdalen skole. Dette er en flott nyrestaurert barnehage med stort uteområde. Åpningstider 5 dager i uka fra kl. 07.30 – 16.30.

 

Drivdalen barnehage har en avdeling hvor små og store barn er sammen det meste av dagen.
Vi legger likevel stor vekt på aldersinndelte gruppeaktiviteter og lek.
Satsningsområder: Fysisk aktivitet og utelek.
Matematikk, miljø og teknikk bruker vi mye tid på - utforske og forstå verden!
Fast heldag ute, vi har 2 gapahuker, og matservering utendørs. Et stort uteområde som innbyr til fysisk aktivitet og lek!
I Drivdalen barnehage ønsker vi å gi ditt barn varierte aktiviteter og opplevelser etter egne ønsker og interesser - barns medvirkning står sentralt i vårt arbeid. Målet er en innholdsrik og artig barnehagedag!

 

 Et privat initiativ førte til at Drivdalen barnehage ble startet i 1973. Tanken var å starte opp et mini-førskoletilbud til foreldre i Drivdalen. Det ble avholdt møte for alle med barn, og her kom det fram at mange var interessert, også foreldre med barn under førskolealder. Det ble bestemt at Drivdalen Yngre helselag skulle stå for drifta av barnehagen, og Margit Riise bla ansatt som styrer. 

26.februar 1973 åpnet Drivdalen barnehage, barnehagen var åpen 2 dager i uka, 4 timer pr dag for barn i alderen 3-7 år. Forut for åpningen hadde det vært en hektisk dugnadsaktivitet, alle i kretsen både voksne i Drivdalen og elever på skolen stilte opp. Det ble snekkert utstyr og leker av ulike slag, strikket og sydd dukkeklær bl.a. Barnehagen holdt til i skolens kjellerlokaler i starten. Skolen brukte lokalene selv de andre dagene, så alt utstyr ble ryddet bort etter endt dag.

 

Det var ikke økonomi til å ansette flere enn styrer i starten. I tillegg til styrer Margit Riise som hadde 10,- kr timen i lønn!, stilte mødre opp på dugnad. I begynnelsen arbeidet, Bjørg Sæteren, Ragnhild Grønn og Bjørg Tørresdal ved barnehagen. Høsten 1973 ble det økonomi til å ansette en fast assistent.

 

Drivdalen barnehage var den første barnehagen som ble startet i Oppdal. Først i 1979 åpnet neste barnehage i bygda.

 

Drivdalen barnehage var førskole fram til 1979. Da gikk barnehagen over til å hete kortidssbarnehage, fortsatt 2 dager pr uke, men med 6 timer pr dag. I 1994 begynte Drivdalen barnehage å tilby heldagstilbud, 5 dager i uka.

 

I 1981 flyttet barnehagen til nye lokaler i et av skolens klasserom. I 1994 ble barnehagen bygd om, og fikk egne faste lokaler. I 2006 ble barnehagen ombygd og påbygd, og har nå god plass i lyse og funksjonelle lokaler.

 

I oppstarten var det 22 barn i barnehagen. Barnetallet har ligget på mellom  20 og 30 barn gjennom årene.

Om barnehagenDrivdalen barnehageLinje 3Knapp til kalender.
Drivdalen barnehageDrivdalen barnehageDrivdalen barnehageDrivdalen barnehage

Foto © Randi Rise

Foto © Randi Rise

Drivdalen barnehageDrivdalen barnehage

Dans og lek på setervollen.

Drivdalen barnehageDrivdalen barnehage

Fra første året med Drivdalen førskole i 1973 med Margit Witsø som lærerinne.

Fra oppstarten i 1973

Avmarsj mot trimposten

Drivdalen Barnehage

Driva

7340 OPPDAL

Tlf. 941 79 778

Daglig leder: Anita Pecarina

 

drivdalenbhg@oppdal.com

Barnehagen ligger 8 km sør for Oppdal sentrum og er samlokalisert med Drivdalen skole.

Dette er en flott nyrestaurert barnehage med stort uteområde.

Åpningstider 5 dager i uka fra kl. 07.30 – 16.30.

INFOSKRIV

 

 

ÅRSPLAN 2017 PDF-fil

 

VIRKSOMHETSPLAN

 

FORELDREPOST

 DESEMBER

kartnål
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Drivdalen barnehage på lamming

En ivrig styrer som tar imot lam

Foto ©  Anne Marit Aune

Drivdalen barnehage på toppen av SvarthaugenDrivdalen barnehage ved elva Driva

Foto © Drivdalen barnehage

Foto © Drivdalen barnehage

Foto © Drivdalen barnehage

Foto © Drivdalen barnehage

Foto © Drivdalen barnehage

Foto © Drivdalen barnehage

Besøk av lille kattepus

Blåbærtur i Kåsen

Utedag – Barnas kulturfestival

Skitrening og skiglede

Vi har mange fine turer i nærområdet

Styret i Drivdalen barnehage:

Åshild Megarden (leder)

Rune Fossum (nestleder)

Eirin Heggvold (sekretær

Anne Marit Aune (styremedlem)

Sangleik

Drivdalen barnehage

Foto © Drivdalen barnehage