Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

St. Mikaels kapell

På framtidsverkstedet i Drivdalen så mange ideer dagens lys. Gruppa turisme hadde mellom annet ideen til pilegrimskapellet. Formålet med å bygge et kapell er å gi pilegrimene en mulighet til å meditere, og å informere om bygda før ferden videre til Nidaros. En av medlemmene i gruppa, Interiørarkitekt Yngvild Wathne Sæther, har tegnet kapellet.

2. juni 2011 var det utegudstjeneste og grunnsteinnedleggelse på kapelltomta. Kapellet ble vigslet 29. september 2012.

Kapellet er satt opp i bindingsverk, med stående tømmermannspanel. Taket er av tre. Innvendig er det et amfi med tolv sitteplasser. Det  er støpt en såle av betong, og murt opp ”trapper” med trebenker på. En del av interiøret er i skifer. Sogneprest Arne Aspeland har bidratt i arbeidet med å utforme kapellet innvendig. Det skal være klokketårn på taket.

”Altertavla” ett stort vindu mot nord, med flott utsikt over Oppdalsbygda, og vi ser rett til Oppdal kirke.

Bakgrunnen for navnet på kapellet er ”Riseengelen” - en bronsefigur av erkeengelen St. Mikael som ble funnet i gravfeltet på Rise, ca 500 m nord for kapellet.

En lokal kunster har skåret ut en St.Mikaels-figur i tre, som vil få en sentral plass inne i kapellet.

Mye av arbeidet med kapellet er utført på dugnad.                            

Dugnadsarbeid

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Grunnsteinsnedlegging

Foto © Arleif Fiskvik

Vigsling av kapellet

St. Mikaels kapell

Riseengelen

Foto © Jenny Kristin Heggvold