Storskrymten spaserklubb

stiftet  28. september 1988

 

Storskrymten Spaserklubb oppstod etter at det ble invitert til ryddedugnad langs setervegen i Åmotsdalen. Klubben er med og bidrar til et godt samhold i dalen, og ikke minst med grunneierne. Ulike aktiviteter gjennom året samler medlemmer til felles innsats,  og formålet er i dag som det har vært siden den gang klubben ble stiftet: Åmotsdalens ve og vel vest for gjelgrenda.

Nye medlemmer

ønskes!

Kriterier:         

Medlemmer må ha besteget Storskrymten og/eller ha tilknytning til Åmotsdalen.

Tidligere medlemmer er også hjertelig velkommen til ny innmelding!

Styret

Styret 2020:

Leder/kasserer:                                Toril Hafsås tlf  97012766 

Nestleder: Ola Husa Risan          

Sekretær:  Harald Klevstuen Olsen

Styremedlem: Eystein Fuglem Wolden

Info november 2020

 

Medlemsbrev nr 2

Årsmelding 2019

Årsmøtereferat 2020

Historiehefte 1
Historiehefte 2
Historiehefte 3
20. års jubileumshefte
Jubileums-CD
Klubbmerke
Show More

Utgivelser

Hva gjør vi?

  • Vedlikeholder og gjøre kjent gamle, veier, stier, tufter og plasser.

  • Med tillatelse av grunneier, satte klubben opp ei kvilbu på Tverrgardsetra i 1990. Bua er åpen for alle. Her er det blant annet kaffekjel og vaffeljern. Ellers satte klubben opp protokollkasse på Storskrymten i 1991.

  • Klubben har laget flere bruer og klopper over bekkene i dalen.

  • Det er satt ut bålpanner på Bekkslette, Heggstølen, Skrustølen, Tverrgardsetra og Skro.

  • Langfredagstreffet ved berga oppå myrin har i alle år vært trivelig, der alle som har lyst kan møte og ha en dag med kaffekos, grilling og natursti.

  • Arbeider med å samle historiske data om Åmotsdalen. Har gitt ut flere hefter og kalendere.

  • Heftene kan kjøpes hos Toril Hafsås, sms til tlf 97012766.

Kontakter for nettsiden:

Anne Marit Aune           M: 481 99 416     E-post: annemarit@oppdal.com

Jenny Kristin Heggvold M: 970 90 579     E-post: jenny.kristin@drivdalen.no

© 2020