Storskrymten spaserklubb

stiftet  28. september 1988

 

Storskrymten Spaserklubb oppstod etter at det ble invitert til ryddedugnad langs setervegen i Åmotsdalen. Klubben er med og bidrar til et godt samhold i dalen, og ikke minst med grunneierne. Ulike aktiviteter gjennom året samler medlemmer til felles innsats,  og formålet er i dag som det har vært siden den gang klubben ble stiftet: Åmotsdalens ve og vel vest for gjelgrenda.

Nye medlemmer

ønskes!

Kriterier:         

Medlemmer må ha besteget Storskrymten og/eller ha tilknytning til Åmotsdalen.

Tidligere medlemmer er også hjertelig velkommen til ny innmelding!

Styret

Styret 2022:

Leder:               

 Willy Hassel Olsen tlf  94887495 

Nestleder: Hege Duås

Kasserer: Gunn Olsen    

Sekretær:  Harald Klevstuen Olsen

Styremedlem: Øyvind Øvergård

Aktiviteter 2022

Historiehefte 1
Historiehefte 1
press to zoom
Historiehefte 2
Historiehefte 2
press to zoom
Historiehefte 3
Historiehefte 3
press to zoom
20. års jubileumshefte
20. års jubileumshefte
press to zoom
Jubileums-CD
Jubileums-CD
press to zoom
Klubbmerke
Klubbmerke
press to zoom

Utgivelser

Hva gjør vi?

  • Vedlikeholder og gjøre kjent gamle, veier, stier, tufter og plasser.

  • Med tillatelse av grunneier, satte klubben opp ei kvilbu på Tverrgardsetra i 1990. Bua er åpen for alle. Her er det blant annet kaffekjel og vaffeljern. Ellers satte klubben opp protokollkasse på Storskrymten i 1991.

  • Klubben har laget flere bruer og klopper over bekkene i dalen.

  • Det er satt ut bålpanner på Bekkslette, Heggstølen, Skrustølen, Tverrgardsetra og Skro.

  • Langfredagstreffet ved berga oppå myrin har i alle år vært trivelig, der alle som har lyst kan møte og ha en dag med kaffekos, grilling og natursti.

  • Arbeider med å samle historiske data om Åmotsdalen. Har gitt ut flere hefter og kalendere.

  • Heftene kan kjøpes hos Willy Olsen, tlf 948 87 495.