top of page

Dovrehallen

Leie grendahuset på Engan?

Kontakt Nina Skarsem på M: 93457864,

eller e-post ninaskarsem@outlook.com

Offentlig fest (betalt inngang): Kr 5000

Helg: Fredag til søndag: Kr 5000

Lørdag til søndag: Kr 3000

En kveld/dag hele huset: Kr 2500

Kun lillesalen: Kr 1000

Fra 1.september må den som leier selv vaske etter seg.

(I perioden 1. nov til 31. mars legges det på 20% på leieprisene grunnet høye fyringsutgifter).

Dovrehallen grendalag eier og driver Dovrehallen kretshus på Engan.

Kretshuset består av storsalen, lillesalen, kjøkken, garderobe og toalett. 

Kretshuset er tilrettelagt for rullestolbrukere og har stort handicaptoalett.

I tillegg til å huse grendalagets arrangement, leies kretshuset ut.g.

Grendalaget arrangerer aktiviteter for hele kretsen, blant annet julegrantenning, basar, og underholdningskvelder. Hver vinter arrangeres luftgeværskyting over seks kvelder. Det blir arrangert diskotek for skoleelevene, og juletrefest 2. juledag.

Styret 2023:

Leder: Nina Skarsem

Nestleder: Oddveig Nordbø

Kasserer: Sivert Sæteren

Sekretær: Janne Fosseide Vik

Styremedlem: Svein Olav Svendstad

Vara: Arleif Fiskvik

Gi gjerne et støttebidrag som «Venner av Dovrehallen Grendalag» til konto 4266.39.19533. Vips nr. # 515058

Turstiger på Engan

Dovrehallen grendalag har i  2010 og 2011 lagt ned en stor dugnadsinnsats med rydding, merking og synliggjøring av gamle stieer, veileder og kulturminner på Engan.

Turbeskrivelser for stiene finner du under Tur-tips. 

Grendalaget ber om hjelp til å vedlikehold dette arbeidet. Ser du et skilt eller en plakat som har blitt skjev, gi den gjerne et lite "kakk" slik at den står bedre.

bottom of page