top of page

Dovrehallen

Leie grendahuset på Engan?

Kontakt Nina Skarsem på M: 93457864,

eller e-post ninaskarsem@outlook.com

Helg: 4000,- kr.

Dåp/begravelse/konfirmasjon: 2000,- kr.

Møte Lillesal: 500,- kr.

Møte Storsal: 1000,- kr.

Barnebursdag: 800,- kr.

Arrangement/leie av huset 1 dag: 2000,- kr.

Alle priser er uten vask. Det må enten vaskes selv, eller leies inn via Dovrehallen.

Priser vask: 

Hele huset innkl. do og gang: 1500,- kr.

Lillesal innkl. do og gang: 1000,- kr.

Dovrehallen grendalag eier og driver Dovrehallen kretshus på Engan.

Kretshuset består av storsalen, lillesalen, kjøkken, garderobe og toalett. 

Kretshuset er tilrettelagt for rullestolbrukere og har stort handicaptoalett.

I tillegg til å huse grendalagets arrangement, leies kretshuset ut.g.

Grendalaget arrangerer aktiviteter for hele kretsen, blant annet julegrantenning, basar, og underholdningskvelder. Hver vinter arrangeres luftgeværskyting over seks kvelder. Det blir arrangert diskotek for skoleelevene, og juletrefest 2. juledag.

Styret 2023:

Leder: Nina Skarsem

Nestleder: Oddveig Nordbø

Kasserer: Sivert Sæteren

Sekretær: Janne Fosseide Wiik

Styremedlem: Svein Olav Svendstad

Vara: Arleif Fiskvik

Gi gjerne et støttebidrag som «Venner av Dovrehallen Grendalag» til konto 4266.39.19533. Vips nr. # 515058

Turstiger på Engan

Dovrehallen grendalag har i  2010 og 2011 lagt ned en stor dugnadsinnsats med rydding, merking og synliggjøring av gamle stieer, veileder og kulturminner på Engan.

Turbeskrivelser for stiene finner du under Tur-tips. 

Grendalaget ber om hjelp til å vedlikehold dette arbeidet. Ser du et skilt eller en plakat som har blitt skjev, gi den gjerne et lite "kakk" slik at den står bedre.

bottom of page