top of page

OASE står for omsorgs- og aktivitetssenter, og formålet er:

 

1.

Å bidra til samarbeid mellom

Drivdalen oppvekstsenter og kretsen.

 

2.

Å ivareta lokalsamfunnet sine interesser,

og være initiativtaker i aktuelle saker.

OASE-prosjektet startet i 1991. Les historia

Lag / Foreninger

Drivdalen IL 

Fremad 4H

Drivdalen helselag

Dovrehallen grendalag

Drivdalen oppvekssenter/FAU

Vinstradalen og Loe utmarkslag

OASE -gruppa nye innflyttere

Drivdalsfondet

Fondets formål er å stimulere til tiltak og aktiviteter som kommer innbyggerne og fellesskapet i Drivdalen krets til gode.

OASE-vogga

Visste du at OASE har ei vogge som lånes ut til nyfødte?

Styret

Leder: Stein Lauritzen

Sekretær: Ola Arne Aune

Kasserer: Tormod Grytdal

Styremedlem:

Dagrun Skorem Forbregd

Vara: Silje Tilset

Hva gjør OASE?

OASE er en sammenslutning av Drivdalen oppvekstsenter og lag og foreninger i Drivdalen, som skal bidra til samarbeid i kretsen. OASE har møte for ledere i lag og foreninger minst 2 ganger i året for å koordinere og informere hverandre om aktiviteter, og planlegge felles arrangement.

 

17.-mai feiringen koordineres av OASE. I tillegg skal OASE og jobbe med nye innspill/aktiviteter. OASE skal ivareta lokalsamfunnet sine interesser, og være initiativtaker i aktuelle saker. Videre skal det arbeide for at OASE skal være ”synlig  levende” i Drivdalen og reklamere for arrangementer. Dette gjøres blant annet gjennom drift av nettsida drivdalen.no.

 

OASE ønsker å være pådriver i å videreføre arbeidet som ble i gangsatt av framtidsverkstedet i Drivdalen i 2010. OASE har blant annet tatt på seg et hovedansvar for å ønske nye Drivdalinger velkommen. Dette gjøres ved at alle som flytter hit får en velkomstbrosjyre.

Oase har også ansvar for at alle nyfødte får fine strikka sokker i gave!

bottom of page