top of page
En lyntur gjennom Drivdalens historie
Loskirka
Gravfeltet på Rise
Grava på Risberget
Pilegrimsleden
Rise Kraftverk
Skiferhistorien
Handelshistorien
Idrettslagets
historie
Ungdomslagets
historie
Dovrehallens
historie
Livet på setra
En lyntur gjennom Drivdalens historie
Loskirka
Skole og barnehagens historie
Vinstrabrua
1914-1915
Oppvekst øverst
i Drivdalen
Storofsen 
i Drivdalen
Hamskiftet 
Gamle Kongeveg
Risgrenda og Vinstradalen
Metorittnedfall på Soløifjellet
OASE historie
 
Rastragedien i Åmotsdalen
St. Mikaels Kapell
Metorittnedfall på Soløifjellet
bottom of page