top of page

Vinstradalen& Loe Utmarkslag

En sammenslutning av 32 grunneiere og rettighetshavere.

Om utmarkslaget

Historien bak.

Jakt

Småvilt og storviltjakt.

Fiske

Fiske i Driva.

Kulturlandskap

Skjøtselplan.

Styret

Leder:  

Trond Hegdal: tlf. 482 04 979

Styremedlemmer:

Kjell Jostein Loe / Stig H. Bjerkås

Epost: vinstradalen@oppdal.com

Restaureringer

Steinbua

Hengebrua

Steinutgarden i Ryphusan

Plassastoggo

Pilegrimsleden

Utmarkslagets arbeid med vedlikeholde kulturminner langs Pilegrimsleden.

Foto

Se et knippe bilder

bottom of page