Vinstradalen& Loe Utmarkslag

En sammenslutning av 32 grunneiere og rettighetshavere.

Om utmarkslaget

Historien bak.

Jakt

Småvilt og storviltjakt.

Fiske

Fiske i Driva.

Kulturlandskap

Skjøtselplan.

Styret

Leder:  

Stein Outzen M: 91 39 49 89

Styremedlemmer:

Camilla Haavimb/Rune Fossum

Epost: vinstradalen@oppdal.com

Restaureringer

Steinbua

Hengebrua

Steinutgarden i Ryphusan

Plassastoggo

Pilegrimsleden

Utmarkslagets arbeid med vedlikeholde kulturminner langs Pilegrimsleden.

Foto

Se et knippe bilder

Kontakter for nettsiden:

Anne Marit Aune           M: 481 99 416     E-post: annemarit@oppdal.com

Jenny Kristin Heggvold M: 970 90 579     E-post: jenny.kristin@drivdalen.no

© 2020