top of page

Fremad 4H

Sosialt, aktivt, morsomt - du bestemmer!

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Fremad 4H er en av tre 4H-klubber i Oppdal.

Hva gjør vi?

 •   Ca 1 møte/aktivitet per måned

 •  4H-prosjekt

 •  Leir

 •  Lek og moro

 •  Høstfest

 •  Juleverksted

 •  Baking

 •  Snekkering

 •  Turer

 •  Akedag

 •  Lærer om naturen

 •  Aktiviteter i samarbeid med Villmarken 4H (Vollan) og Viking 4H (Lønset).

 •  Andre aktiviteter etter medlemmenes ønske

Styret

Styret 2023/2024:

Leder: Sigurd Lundaløkk Loe

Nestleder: Ida Bjørndalseter

Kasserer: Kristin Nordbø

Sekretær: Jonas Tilset

Styremedlem: Ylva Hevlesvoll

 

Klubbrådgiver A:

Inger Jori Lundaløkk (93405763)

Klubbrådgiver B:

Oddveig Nordbø (99742472) 

Silje Tilset (91352138)

Trude Heggvoll (92492585)

Jenny Kristin Heggvold (97090579)

-Å lære ved å gjøre det-

 

De 4 H-ene:

· Hode

· Hjerte

· Hender

· Helse

Årsplan 2023

Klover_355.jpg

4Hs motto

4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.


Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i:
• Aspirant og miniaspirant (10 - 11 år og yngre)
• Juniorer (12 – 14 år)
• Seniorer (15 – 18 år)

Les mer på nettsidene til norske 4H

bottom of page