Drivdalen helselag

Drivdalen helselag skal være et møtested for alle i Drivdalen krets. Vi ønsker at helselaget skal være et sted der vi kan være sosiale og treffe nabokjerringa, samtidig som vi skal støtte opp om det som foregår i kretsen. Helselaget skal arbeide for god folkehelse og  er et lokallag av nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hva gjør vi?

  • Arrangerer medlemstreff med loddsalg og kveldsmat.

  • Støtter opp om Drivdalen oppvekstsenter og andre ting som skjer i kretsen.

  • Arrangerer basarer i lag med Driva helselag til inntekt for kretsen.

  • Arrangerer gåtrim på våren sammen med idrettslaget.

  • Deltar som arrangør på grendakafè sammen med Drivdalen oppvekstsenter .

  • Ansvarlig for det gamle lagkruset på kretskjøkken på Drivdalen oppvekstsenter.

Styret

Leder:

Gina Rislien tlf. 90055221

Sekretær: Jenny Kristine Bjørkås 

Kasserer: Inger Jori Lundaløkk

Vara: Wenche Tørset

Årsmelding 2019

Årsplan 2020/2021

"Drivdalen kvindeforening for sygepleien”  ble stiftet 28.oktober 1902. Det blet etter hvert starta egne sykepleieforeninger på Engan og Drivstua, og på 1950-tallet gikk de over til å hete helselag.

 

Drivdalen yngre helselag ble stiftet i februar 1971. 

Les mer

Historie