top of page

Drivdalen helselag

Drivdalen helselag skal være et møtested for alle i Drivdalen krets. Vi ønsker at helselaget skal være et sted der vi kan være sosiale og treffe nabokjerringa, samtidig som vi skal støtte opp om det som foregår i kretsen. Helselaget skal arbeide for god folkehelse og  er et lokallag av nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hva gjør vi?

  • Arrangerer medlemstreff med loddsalg og kveldsmat.

  • Støtter opp om Drivdalen oppvekstsenter og andre ting som skjer i kretsen.

  • Arrangerer basarer til inntekt for kretsen.

  • Arrangerer gåtrim på våren sammen med idrettslaget.

  • Deltar som arrangør på grendakafè sammen med Drivdalen oppvekstsenter .

  • Ansvarlig for det gamle lagkruset på kretskjøkken på Drivdalen oppvekstsenter.

Styret

Sekretær: Ingeborg Hevle Fossum 

Kasserer: Inger Jori Lundaløkk

Styremedlem: Kristin Rislien

Vara: Wenche Tørset

Årsmelding 2023

Vedtekter

Krykker - visste du at helselaget har et par krykker som lånes ut ved behov?
Kontakt Aud Ingrid Aune på tlf 48199417

"Drivdalen kvindeforening for sygepleien”  ble stiftet 28.oktober 1902. Det blet etter hvert starta egne sykepleieforeninger på Engan og Drivstua, og på 1950-tallet gikk de over til å hete helselag.

 

Drivdalen yngre helselag ble stiftet i februar 1971. 

Les mer

Historie

bottom of page