Lag og foreninger:

Det har alltid vært stor engasjement og dugnadvilje blant innbyggerne i og

oppover Drivdalen. Per i dag er det 21 lag og foreninger som er i drift og

skaper samhold og liv i grenda.

OVERSIKT

Navn/Leder/Kontakter

for 21 lag og foreninger

MØTEREFERATER

Her finner du møtereferater

fra ditt lag

There´s always a story behind it...

HISTORIE

Kontakter for nettsiden:

Anne Marit Aune           M: 481 99 416     E-post: annemarit@oppdal.com

Jenny Kristin Heggvold M: 970 90 579     E-post: jenny.kristin@drivdalen.no

© 2020