top of page

Lag og foreninger:

Det har alltid vært stor engasjement og dugnadvilje blant innbyggerne i og

oppover Drivdalen. Per i dag er det 21 lag og foreninger som er i drift og

skaper samhold og liv i grenda.

OVERSIKT

Navn/Leder/Kontakter

for 21 lag og foreninger

MØTEREFERATER

Her finner du møtereferater

fra ditt lag

There´s always a story behind it...

HISTORIE

bottom of page