top of page
sykkelbilde Drivdalen Oppvekstsenter.jpg

Skole/Sfo

Drivdalen oppvekstsenter ligger ved E6, 8 km sør for Oppdal sentrum. Skolen har plass til ca 50 elever.

Skole og barnehage er samlokalisert i samme bygg. Vinteren 2015/2016 ble skolen renovert, og høsten 2016 ble ny kunstgressbane åpnet som første del av nærmiljøanlegget på Driva. I  2019 ble uteområdet oppgradert i samarbeid mellom oppvekstsenteret og Drivdalen IL. Det ble blant annet laget sykkelbane (pump track),  område for turn og kjøpt inn  forskjellige lekeapparat.

Personalet består av rektor, tre kontaktlærere, tre faglærere, en fagarbeider og en assistent. I tillegg har oppvekstsenteret egen kontormedarbeider og renholder.

Oppvekstsenteret er en del av OASE Drivdalen som vektlegger samarbeid mellom skole, barnehage og kretsen.

Drivdalen SFO tilbyr plass for alle barn fra 1.-4.trinn. SFO kan benyttes mandag- fredag 07.30-16.30 (unntatt i juli måned), i tillegg til skolens fridager.

Les mer om historia til Drivdalen skole

Barnehage

Barnehagen er kommunal og er en del av Drivdalen Oppvekstsenter.

Barnehagen er Oppdals eldste barnehage og er godkjent for 36 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen er delt inn i baser, hvor barna har aktiviteter og frilek både på tvers av alder og i egen aldersgruppe.

 

Barnehagen har store og lyse arealer som innbyr til allsidig lek. Vi har gymsal, sløydrom, formingsrom, buldrerom, bibliotek, førskolebase og toddlerbase.

 

Utearealet vårt er lagt på naturlig grunn med muligheter for å boltre seg i variert terreng.Med landbruket, skogen, elva og fjellet i nærområdet, har vi fantastiske turmuligheter gjennom hele året.     

Les mer om historia til Drivdalen Barnehage.

Barnehage_historie.jpg
bottom of page