top of page
  • Forfatterens bildeTurgeneralene

Bortreet - Halsen

Oppdatert: 17. apr. 2020

Turtype: Fottur.

Lengde: ca 3,5 km én vei.

Vanskelighetsgrad: Lett.

Parkering: 10 km sør for Driva, ta av ved avkjørsel merket Minera Skifer. Følg veien ca. 2 km, parker ved steinhuset i Sæteren/bommen mot Sæterfjellet.


Herfra følg merket avlingsvei utover til Bortreet. På Bortreet anla garden Sætra sæter, og bygde sæterhus i 1930. Sætra ble drevet fram til 1960. I dag er det bare fjøset og høyhuset som står igjen på Bortreet. Sæterbua ble flyttet og omgjort til hytte etter at sæterdrifta opphørte, men den brant ned i 1976.

Ved Bortreet er det merket stig i haugen på sørsida av dyrkamarka. Videre krysser stigen Sagbekken og fortsetter gjennom idyllisk furuskog utover til idylliske Halsen.

Garden Halsen ligger ved den trange inngangen til Åmotdalen, derav navnet.


Halsen, med Åmotsdalen gård i bakgrunnen.


Fra Halsen kan man dersom det er ønskelig fortsette over Åmotelva og videre utover Åmotsdalen. Fra Gjelan ved Åmotdalen gård kan en ta stigen opp til Gråorenget og komme ned igjen ved Stølgjerdet. Herifra kan en følge Åmotsdalsveien framover, eventuelt svinge av ved Stølegga og legge turen om DIL trimpost på Høyløa ved Stølegga. Fortsette framover til Vammervold og videre gjennom Engmoen til Nesto på Vamrom, der en kan følge turstigen Dovrehallen grendalag har merket via Høgvamran og Skrea til Gottem.


HISTORIE:

Halsen var opprinnelig en husmannsplass som ble ryddet i allmenningsskog i andre halvdel av 1700-tallet. Den eldste delen av hovedhuset på Halsen skal være fra 1788. Husmannen brukte trolig deler av skogen i eiendommen Sæteren også, og med bakgrunn i dette ble grensa mellom allmenningsskogen og Sætra gått opp i år 1800. Da ble det opprettet en egen husmannsplass ved navn Halsen under Sætra, i tillegg til husmannsplassen i allmenningsskogen. Plassen i allmenningsskogen ble opprettet som selvstendig bruk i 1826. I 1906 ble den husmannsplassen som lå under Sætra også utskilt som eget bruk og solgt til eieren av garden Halsen, slik at Halsen etter dette ble en gard. Først på 1950-tallet var det 1 hest, 3 kyr, 33 sauer, 10 geiter og en gris på bruket. Gardsdrifta opphørte på 1970-tallet, etter dette har husa blitt brukt som fritidsbolig, og jorda har blitt leid ut og senere solgt til garden Skrea. 


160 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page